Kouran metsästysseura ry

Jaostot

Maanvuokrausjaosto

Jaoston tehtävänä on huolehtia metsästysmaiden vuokrasopimusten ajantasaisuudesta. Jos alue, johon on olemassa metsästysoikeuden vuokrasopimus, vaihtaa omistajaa, ilmoitathan siitä maanvuokrausjaostolle. Jos tiedät, että seuran alueella oleva omistamasi metsästyskelpoinen maa-alue ei ole vuokrattuna, olethan yhteydessä jaoston vetäjään. Jaosto vastaa seuran Reviiri-palveluun kirjattujen tietojen ylläpidosta.

Maanvuokrausjaosto toimii seuran johtokunnan alaisuudessa.

Metsästyskoirajaosto

Jaosto järjestää kokeita, näyttelyitä ja muuta koiratoimintaa.

Jaoston vetäjänä toimii Teija Multaniemi, p. 045 130 2038

Maastovaraukset:

  • Hirvi: Esa Reinilä 0509103294 ja Timo Haapasalmi 0449802183
  • Ajavat: Olli Reinilä 0405939586 ja Jarmo Mörönen 0443361726
  • Seisojat/kanalintu: Jari Rajamäki 0405220551 ja Minna Rasinpää 0505281866

Hirvieläinjaosto

Jaosto vastaa hirvien metsästyksestä seuran alueella. Jaoston tehtäviin kuuluu lupien hakeminen, hirvenmetsästyksen ohjeistaminen ja saadun saaliin raportoiminen riistaviranomaisille.

Jaoston vastaavana ja samalla lakisääteisenä hirvieläinten metsästyksen johtajana toimii Juha Kiviniemi, p. 050 599 9990.

Ampumaratajaosto

Seuralla on oma ampumarata, jonka kunnosta ja toimivuudesta vastaa ampumaratajaosto. Jaoston tehtävänä on myös järjestää seuran jäsenistön ampumakilpailut ja pyrkiä mahdollistamaan seuran jäsenille omatoiminen ampumaharjoittelu.

Riistajaosto

Riistajaosto koordinoi seuran alueella tapahtuvaa riistanhoitotyötä vastaten muunmuassa kolmiolaskennoista. Jaoston kautta on saatavissa houkutteluruokinnoille suolakiviä ja siemeniä riistapellon perustamiseksi tai ylläpitoon. Myös koko seuran yhteisjahtien, poislukien hirvijahtien, järjestäminen on riistajaoston vastuulla.

Jaoston vetäjänä toimii Timo Saarimäki, p. 040 748 1023.

Maja

Seuran maja, Pahkamaja, sijaitsee osoitteessa Kallikoskentie 250, KOURA. Majan yhteyteen on rakennettu elintarvikehuoneistokelpoinen lahtivaja.

Majasta vastaavat Tero Liljeqvist, p. 0400 331 265 ja Ari Peurala.

Rakennusjaosto

Jaosto vastaa rakentamisesta seuran tarpeisiin.

Jaoston vetäjänä toimii Kyösti Nevala.