Kouran metsästysseura ry

Yhteystiedot

Yhdistyksen johtokunta

Puheenjohtaja

Ville Hietanen, 050 461 6216
kouran.metsastysseura@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Matti Perälä, 040 080 3445

Sihteeri

-jäsenasiat, laskutus yms

-verkkosivujen ylläpito

Heikki Kauppinen, 050 343 7633
kouranms.sihteeri@gmail.com

Seuran johtokunnan jäsenet

Tomi Kananoja, 0400 509 008
Simo Perämäki, 0400 185 299
Aleksi Kottari, 040 912 3405
Tero Liljeqvist, 0400 331 265
Matti Perälä, 040 080 3445

Jaostot

Maanvuokrausjaosto

Johtokunta

Metsästyskoirajaosto

Teija Multaniemi, 045 130 2038

Hirvieläinjaosto

Juha Kiviniemi, 050 599 9990
kouranms.vouti@gmail.com

Ampumaratajaosto

Timo Haapasalmi, 044 9802183

Majan isännät

Tero Liljeqvist, 0400 331 265
Ari Peurala, 0400 361 819

Riistajaosto

Timo Saarimäki, 040 748 1023

Rakennusjaosto

Kyösti Nevala, 040 7454016

Postiosoite

Kouran Metsästysseura ry
C/O Heikki Kauppinen
Karhunkita 4
60510 HYLLYKALLIO

Tilinumerot

FI22 5338 4720 0003 59

Tälle tilille maksetaan kaatomaksut, päivä- ja viikkokorttimaksut ja muut erikseen sovitut suoritteet. Jäsenmaksut ja vuosikortit maksetaan Metsästäjäliiton keskitetylle jäsenmaksutilille. Lisätiedot sihteeriltä.