Kouran metsästysseura ry

Seura

Kouran metsästysseura ry on perustettu 1959 ja jäseniä seuralla on noin 300. Metsästysoikeus seuralla on noin 11 000 ha alueella. Metsästysalueet sijaitsevat Kouran, Ämmälänkylän ja Ylijoen ympäristössä.

Seuran alue on riistalajeiltaan monipuolinen, käsittäen lajit pienpedoista metsäkana- ja vesilintuihin, ja jäniksistä pienten hirvieläinten kautta hirviin.

Seuran maja, Pahkamaja, sijaitsee osoitteessa Kallikoskentie 250, KOURA. Majan yhteyteen on rakennettu elintarvikehuoneistokelpoinen lahtivaja.

Seura hallinnoi myös majan vieressä sijaitsevaa ampumarataa.

Metsästyskoirajaosto järjestää aktiivisesti kilpailuja ja kokeita pääasiassa haukkuen ajaville koiraroduille ja hirvikoiraroduille. Seuran jäsenistöstä löytyy myös aktiivisia koirankasvattajia.

Kouran metsästysseura järjestää lähialueen koululaisille tutustumispäiviä, joissa on mahdollisuus oppia riistanhoitotyöstä ja tutustua metsästykseen harrastuksena.

Alueen asukkaille ja mökkiläisille seura tarjoaa apua haitallisten vieraslajien (minkki, supikoira) poistamisessa. Tarjoamme myös lahtivajaamme käyttöön esimerkiksi lähitiloilla teurastettujen tuotantoeläinten ruhojen käsittelyä varten.